LID RAAD VAN COMMISSARISSEN - Nielsen Haarkliniek

Wij staan voor je klaar

Vraag dan nu je gratis consult aan!
en ervaar onze expertise en kundigheid.
+31 70 221 28 29
ma t/m vr 09:00 - 18:00

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

minimaal 10 uur

Raad van Commissarissen

De RvC van Medische Haartransplantatie Klinieken BV bestaat uit 3 leden waarvan er 1 is benoemd tot bedrijfsbeleid en de tweede tot veiligheid en kwaliteit. Circa zesmaal per jaar vergadert de RvC in voltallige samenstelling.

Medische Haartransplantatie Klinieken BV kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken RvC. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen, is het dan ook belangrijk dat de raad maatschappelijk breed geïnformeerd is. De leden van de RvC hebben daarom een eigen netwerk en in ieder geval kennis van voor Medische Haartransplantatie Klinieken BV relevante netwerken. Zo onderhouden zij contacten met de IGJ-gezondheidsinspectie, zorg, welzijn, en het bedrijfsleven. Diverse leden van de RvC hebben hun netwerk in de regio Haaglanden en Eindhoven en/of omstreken. Een afvaardiging van de RvC dan wel de raad als geheel heeft structureel overleg met het bestuur van Medische Haartransplantatie Klinieken BV. Daarnaast legt de Raad gezamenlijk onaangekondigd (rekening houdende met uitvoerende zorgprocessen werkbezoek af aan de kliniek en gaan zij door de stad waarin ook samenwerkingspartijen zoals de gemeente en partners worden bezocht.

Wegens het afgelopen van de maximale zittingstermijn is de raad van commissarissen per 1 januari 2021 op zoek naar een commissaris met een financiële achtergrond.

 

Lid RvC profiel

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat met ervaring en specifieke deskundigheid op het terrein van financiën & control en financieringsvraagstukken. Dit gecombineerd met een hart voor de gezondheidzorg en een duidelijke visie op de toegevoegde waarde van de inzet van middelen.

Het nieuwe lid van de RvC:

  • heeft kennis van en ervaring met financiën & control vraagstukken en processen op organisatieniveau;
  • heeft kennis van de regels van (financiële)(jaar) verslaglegging en inzicht in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
  • heeft kennis van en inzicht in de financiële risico’s voor de kliniek en de relevante eisen en regels (zoals van toepassing op onderwerpen als treasury, fiscaliteit en beleggingen);
  • heeft ervaring met strategische financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • is in staat om vanuit het perspectief van de financiën naar de behandelingen te kijken en daarin scenario’s te onderscheiden;
  • kan scherpte aanbrengen in de financiële dilemma’s en keuzes;
  • is daarmee sparring partner van de financieel directeur, controller en bestuurder;
  • heeft ervaring met vraagstukken op het gebied van governance.

De RvC van Medische Haartransplantatie Klinieken BV is toegankelijk en betrokken, zowel voor de interne organisatie als voor de externe belangenhouders en samenwerkingspartners. U  onderschrijft en bewaakt de invulling van de missie en visie van Medische Haartransplantatie Klinieken BV als maatschappelijke organisatie en draagt die als zodanig uit. U bent voldoende beschikbaar voor een adequate invulling van uw functie en bent bereid om ook buiten reguliere vergaderingen contacten te onderhouden en zichtbaar aanwezig te zijn bij verschillende bijeenkomsten.

 

U staat midden in de maatschappij en bent vanuit uw werk actief betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving. Gezien de samenstelling van het team van de RvC nodigen we graag ook jonge (nog minder ervaren) commissarissen uit te solliciteren.

Daarnaast bent u bereid tot permanente bijscholing in relevante onderwerpen voor Medische Haartransplantatie Klinieken BV en het vak van toezicht houden en zet u uw individuele kennis in ter verhoging van de kwaliteit van de RvC als geheel. In uw houding kan en wil u aansluiten bij onze mentaliteit, informeel gedrag en onderling vertrouwen.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Medische Haartransplantatie Klinieken BV ? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan zakelijk@nielsenhaarkliniek.nl

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Medische Haartransplantatie Klinieken BV zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit ministerie van gezondheid en welzijn.

Solliciteer direct